Hidroelektrana Baihetan snage 16 GW koja se gradi na rijeci Jinsha, pritoci rijeke Jangcekjang na jugozapadu Kine,