Термин жаришта биодиверзитета (енгл. biodiversity hotspots) увео је британски еколог Норман Мајерс у свом раду Threatened biotas: „Hot spots“ in tropical forests из 1988. године, за означавање биогеографских региона које карактерише висок степен ендемизма флоре и знатан степен деградације примарних станишта.