У новом извјештају Европске комисије наводи се да су главни покретачи демографских промјена у Европи