Prema posljednjem ažuriranju zvanične Crvene liste Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN), evropski bizon više se ne nalazi u kategoriji ranjive vrste