Геолошки развој Земље приказан аналогно једној календарској години