U januaru 2020. godine na obzervatoriji Mauna Loa na Havajima izmjerena je koncentracija ugljen-dioksida (CO2) u atmosferi od 413.20 ppm.