Pri rangiranju najviših gradova na svijetu, uzeti su u obzir urbani centri sa populacijom od milion i više stanovnika, sa nadmorskom visinom višom 1.000 metara.