Међународни дан заштите мочвара 2021 ‒ 50 година од потписивања Рамсарске конвенције

no comment

Овогодишња тема „Wetlands and Water“ наглашава значај влажних станишта као извора слатке воде и подстиче акције за њихово обнављање и заустављање њиховог губитка.

View Full Post