Šume su pluća naše planete, kaže popularna izreka.