Италија и Кина имају највише локалитета на UNESCO листи свјетске баштине.