Italija i Kina imaju najviše lokaliteta na UNESCO listi svjetske baštine.