Током посљедње деценије (2010‒2019. године), укупан број домаћинстава у ЕУ порастао је за 7,0 %. У 2019. години у ЕУ-27 било је 195,0 милиона домаћинстава са просјечно 2,3 члана по домаћинству.