Tokom posljednje decenije (2010‒2019. godine), ukupan broj domaćinstava u EU porastao je za 7,0 %. U 2019. godini u EU-27 bilo je 195,0 miliona domaćinstava sa prosječno 2,3 člana po domaćinstvu.