UDC: 314.15
DOWNLOAD .pdf


Mirjana Rašević
Centar za demografska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd

 

Sažetak: U radu su predstavljena tri pitanja populacione politike. Politički odgovor vezan za sferu niskog fertiliteta stanovništva, produženje srednjeg trajanja života i ublažavanje emigracionih tokova. Pokazano je da osobine i rezultati dosadašnje politike, čiji je cilj bio rehabilitacija rađanja, za razliku od mortalitetne i migratorne politike i političkog odgovora na starenje populacije, otkrivaju krupne probleme. Pored nesumnjivog napretka u kvalitativnom smislu ‒ rasprostranjenost, postavljena načela, principi i ciljevi, izgrađen insitucionalni okvir ‒ primenjene mere nisu dovoljno efikasne da reše populacioni problem. Akcije u prilog rađanja moraju biti intenzivnije, celovitije i istraživačke. Populaciona edukacija se nameće kao mogući novi pravci politike. Međutim, veliki i možda najsloženiji problem koji populaciona politika treba da savlada nalazi se u sferi svesti ‒ državnoj, političkoj, društvenoj i individualnoj.
Ključne reči: fertilitet, mortalitet, emigracija, populaciona politika.


CITIRAJTE (Cite this article):
Rašević, M. (2000). Tri pitanja populacione politike. Herald, 5, 139‒146.