Урбана декаденција (urban shrinkage) у интегралном урбанистичком планирању градова “Појаса рђе” у САД.

У новом броју часописа ГЛАСНИК/HERALD можете прочитати рад Урбана декаденција у интегралном урбанистичком планирању градова “Појаса рђе”: концептуализације, визије и стратегије, аутора Марјана Марјановића и Марсела Сагот Бетера (https://www.gdrsbl.org/urbana-dekadencija-u-integralnom-urbanistickom-planiranju-gradova-pojasa-rdje-konceptualizacije-vizije-i-strategije/). Овај рад испитује однос између тренда урбане декаденције и урбанистичког планирања путем анализе различитих концептуализација овог феномена у планским документима и његове даље интерпретације у различитим визијама и стратегијама просторног планирања за градове у декаденцији. Аутори су извршили квалитативну анализу садржаја осамнаест интегралних планова за градове у декаденцији смјештене у “Појасу рђе”, како би се идентификовала актуелна дефиниција и контекстуализација процеса урбане декаденције у Сједињеним Америчким Државама. Урбанистичко планирање је одувијек било инструмент који омогућава и промовише раст градова. Међутим, реалност је да планери често раде у урбаним срединама које се, у ствари, не увећавају. Тачније, многи градови свијета пролазе кроз процес константног економског и демографског пада. Такав процес је у цјелини познат и као урбана декаденција, док се градови који су њиме погођени називају градови у декаденцији. Појмове “урбана декаденција” и “градови у декаденцији” аутори уводе као превод са енглеског језика за концепте “urban shrinkage”, односно “shrinking cities”, и предлажу да у тој форми буду укључени у домаћи плански дискурс.