Originalni naučni rad
UDC: 355.43+327.82(497)
DOWNLOAD .pdf


Mićo Stojanović i Igor Zekanović
Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka


CITIRAJTE (Cite this article):
Stojanović, M., & Zekanović, I. (2008). Zapadna (geo)strategija na Balkanu – spoj diplomatije i vojne sile. Herald, 12, 187‒191.