Solarna aktivnost bila je relativno niska tokom posljednjih nekoliko godina, a sada su naučnici NASA i NOAA potvrdili da je solarni minimum bio u decembru 2019. godine. To znači da decembar 2019. godine označava početak solarnog ciklusa 25, a Sunčeva aktivnost će se ponovo povećavati do solarnog maksimuma, predviđenog za juli 2025. godine.

Očekuje se da će solarni ciklus 25 biti jednako jak kao i posljednji solarni ciklus, koji je bio ispodprosječno jak ciklus, ali ne bez rizika.

 

Izvor: NASA/SDO

Ova slika prikazuje razliku između aktivnog Sunca tokom solarnog maksimuma (lijevo, zabilježeno u aprilu 2014. godine) i mirnog Sunca za vrijeme solarnog minimuma (desno, zabilježeno u decembru 2019. godine).

Izvor:https://www.nasa.gov/press-release/solar-cycle-25-is-here-nasa-noaa-scientists-explain-what-that-means/