DOWNLOAD .pdf


Михајло Стефановски1, Гордана Стефановски1, Ратомир Тишма2 и Драгутин Шипка3
1 Центар за физијатрију, рехабилитацију и здравствени туризам “Бања Мљечаница”, Козарска Дубица
2 Институт за физијатрију и рехабилитацију, Београд
3 Економски факултет – Институт, Бања Лука


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Стефановски, М., Стефановски, Г., Тишма, Р., & Шипка, Д. (1999). Здравствено туристички потенцијал бање Мљечанице. Herald, 4, 99‒106.