Оригинални научни рад
UDC: 504.03
DOWNLOAD .pdf


Драгана Миљановић
Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд

 

Сажетак: У раду се разматрају теоријско-методолошки приступи проблему односа у систему животна средина-регионални развој, у складу са концептом и принципима одрживог развоја.
Кључне речи: животна средина, регионални развој, динамичка равнотежа, неравномерност.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Миљановић, Д. (2002). Животна средина и регионални развој. Herald, 7, 89‒112.