Жаришта биодиверзитета

no comment

Термин жаришта биодиверзитета (енгл. biodiversity hotspots) увео је британски еколог Норман Мајерс у свом раду Threatened biotas: „Hot spots“ in tropical forests из 1988. године, за означавање биогеографских региона које карактерише висок степен ендемизма флоре и знатан степен деградације примарних станишта.

View Full Post

Семинар за географе основних и средњих школа у Републици Српској

no comment

У Требињу је у периоду 18-20. априла 2019. године, у организацији Географског друштва Републике Српске и Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, одржан први Семинар за географе основних и средњих школа у Републици Српској.

View Full Post

Међународна научна конференција „ГЕОПОЛИТИЧКИ ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ ЕВРОАЗИЈСКОМ ПРОСТОРУ“

no comment

Међународна научна конференција „ГЕОПОЛИТИЧКИ ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ ЕВРОАЗИЈСКОМ ПРОСТОРУ“ одржана је у Бањој Луци у периоду 31. мај‒04. јун 2017. године.

View Full Post

Трећи конгрес српских географа са међународним учешћем „Глобализација и географски процеси у Југоисточној Европи ‒ Теорија и методологија географских наука“.

no comment

„Глобализација и географски процеси у Југоисточној Европи ‒ Теорија и методологија географских науке“.

View Full Post