Žarišta biodiverziteta

no comment

Termin žarišta biodiverziteta (engl. biodiversity hotspots) uveo je britanski ekolog Norman Majers u svom radu Threatened biotas: „Hot spots“ in tropical forests iz 1988. godine, za označavanje biogeografskih regiona koje karakteriše visok stepen endemizma flore i znatan stepen degradacije primarnih staništa.

View Full Post