Специјални резерват природе „Стари Бегеј-Царска бара“

no comment

У међуречју Тисе и Бегеја, свега 15-ак km југозападно од града Зрењанина, коме територијално припада, налази се Специјални резерват природе „Стари Бегеј–Царска бара“, јединствени сплет бара, мочвара, мртваја, тршћака, те ливадских, слатинских, степских, пашњачких и шумских станишта.

View Full Post

Свјетски дан чоколаде

no comment

Свјетски дан чоколаде обиљежава се од 2009. године 7. јула.

Око 35 % чоколаде у свијету произведе се у Европи, а у Сједињеним Америчким Државама готово 30%.

View Full Post

Међународни дан тропских подручја

no comment

Обиљежавајући годишњицу публиковања првог Извјештаја о тропским подручјима, који је представљен 29. јуна 2014. године, као резултат сарадње дванаест водећих истраживачких институција за тропске области,

View Full Post