Привреда Европске уније

no comment

EUROSTAT је објавио двије публикације „Key Figures on Europe ‒ Statistics Illustrated 2019 Edition“ и „Agriculture, Forestry and Fishery Statistics 2019 Edition“ са најновијим статистичким подацима о привреди Европске уније.

View Full Post

Сатурн надмашио Јупитер према броју природних сателита

no comment

Амерички истраживачи открили су 20 нових природних сателита који круже око Сатурна чиме је њихов укупан број достигао 82. Јупитер који је од краја 1990-их све до сада сматран планетом са највећим бројем природних сателита има их 79.

View Full Post

Свjетска метеоролошка организација верификовала трећу и четврту највишу  измјерену температуру

no comment

Свjетска метеоролошка организација званично je верификовала екстремне температурне вриједности од 54.0°C измјерене у Митрибаху (Кувајт) 21. јула 2016. године и Турбату (Пакистан) 28. маја 2017. године.

View Full Post

Становништво Европске уније

no comment

EUROSTAT је објавио публикације „Key Figures on Europe ‒ Statistics Illustrated 2019 Edition“ и „Ageing Europe ‒ Looking at the Lives of Older People in the EU 2019 Edition “ са најновијим статистичким подацима о становништву Европске уније.

View Full Post

Жаришта биодиверзитета

no comment

Термин жаришта биодиверзитета (енгл. biodiversity hotspots) увео је британски еколог Норман Мајерс у свом раду Threatened biotas: „Hot spots“ in tropical forests из 1988. године, за означавање биогеографских региона које карактерише висок степен ендемизма флоре и знатан степен деградације примарних станишта.

View Full Post