Стручни рад
UDC: 910.1:514.116
DOWNLOAD .pdf


Aлександра Петрашевић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: У раду су приказане везе између сферне тригонометрије и географије. Могућност и примјену сферног троугла при израчунавању математичких географских координата и одређивања удаљености између два мјеста на Земљи.
Кључне ријечи: сферна тригонометрија, сферни троугао, ортодрома, локсодрома.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Петрашевић, A. (2004). Директна примјена сферног троугла у географији. Herald, 9, 125‒138.