Stručni rad
UDC: 910.1:514.116
DOWNLOAD .pdf


Aleksandra Petrašević
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: U radu su prikazane veze između sferne trigonometrije i geografije. Mogućnost i primjenu sfernog trougla pri izračunavanju matematičkih geografskih koordinata i određivanja udaljenosti između dva mjesta na Zemlji.
Ključne riječi: sferna trigonometrija, sferni trougao, ortodroma, loksodroma.


CITIRAJTE (Cite this article):
Petrašević, A. (2004). Direktna primjena sfernog trougla u geografiji. Herald, 9, 125‒138.