Italija i Kina imaju najviše lokaliteta na UNESCO listi svjetske baštine. Obje države mogu se pohvaliti sa po 55 lokaliteta svjetske baštine, uključujući istorijska gradska jezgra Rima i Firence i obalu Amalfija u Italiji, te Kineski zid i Zabranjeni grad u Kini.

Sveukupno, na UNESCO listi svjetske baštine nalazi se 1121 lokalitet u 167 država.

Sa 48 lokaliteta svjetske baštine, Španija se nalazi na trećem mjestu ispred Njemačke (46) i Francuske (45).

 

U skladu sa Konvencijom o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, upisana dobra predstavljaju dio svjetske baštine sa izuzetnom univerzalnom vrijednošću.

Od 1972. godine kada je usvojena Konvencija, do danas je na UNESCO listu svjetske baštine upisan ukupno 1121 lokalitet ‒ 869 kulturnih spomenika svjetske baštine, 213 prirodnih spomenika svjetske baštine i 39 mješovitih.

Prekograničnih lokaliteta na Listi svjetske baštine je 39. 

Dva lokaliteta su skinuta sa Liste svjetske baštine (Dolina Labe sa gradom Drezdenom u Njemačkoj i Utočište arabijskog oriksa u Omanu).

Na Listi ugroženih dobara svjetske baštine nalazi se 53 lokaliteta.

Spisak svih lokaliteta na UNESCO listi svjetske baštine po državama možete pogledati OVDJE.

Upisana dobra iz Bosne i Hercegovine na UNESCO listi svjetske baštine su: most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, područje Starog mosta starog grada Mostara i Stećci ‒ srednjovijekovni nadgrobni spomenici.

Izvor: World Economic Forum, UNESCO