Ukupne emisije gasova staklene bašte (uključujući i emisije iz promjene namjene zemljišta), u 2019. godini dostigle su novi maksimum od 59,1 gigatona ekvivalenta CO2 (GtCO2e).

Globalna emisija gasova staklene bašte nastavila je da raste treću godinu zaredom u 2019. godini, dostigavši rekordnih 52,4 GtCO2e (± ​​5,2) bez emisije iz promjene namjene zemljišta, odnosno 59,1 GtCO2e (± 5,9) kada se one uključe.

Predviđa se da će se emisije ugljen-dioksida smanjiti oko 7 % u 2020. godini u poređenju sa nivoima emisije u 2019. godini zbog pandemije COVID-19. Međutim, dugoročno ovaj pad emisije znači samo smanjenje od 0,01°C globalnog zagrijavanja do 2050. godine.

Uprkos kratkoročnom smanjenju emisije ugljen-dioksida izazvanom pandemijom COVID-19, svijet se i dalje kreće ka porastu temperature većem od 3°C do kraja ovog vijeka što je daleko od ciljeva Pariskog sporazuma ‒ ograničavanje globalnog zagrijavanja na znatno manje od 2°C (uz nastojanje da bude manje od 1,5°C) u odnosu na predindustrijski nivo.

Kriza uzrokovana pandemijom COVID-19 dovodi samo do kratkoročnog smanjenja globalnih emisija i neće značajno doprinijeti smanjenju emisija do 2030. godine ukoliko zemlje ne nastave sa ekonomskim oporavkom koji uključuje snažnu dekarbonizaciju.

Izvor:United Nations Environment Programme. (2020).Emissions Gap Report 2020. UNEP.