Dana, 20. novembra 2023. godine, sa početkom u 14 časova, u amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci,  ul. Mladena Stojanovića br. 2. održaće se deveti Geografski diktat Ruskog geografskog društva.

Geografski diktat se održava od 2015. godine, a na inicijativu predsjednika Savjeta pokrovitelja Ruskog geografskog društva Vladimira Vladimiroviča Putina. Tokom 2016. na Diktatu je učestvovalo 187.000, a 2017. godine 260.000 ljudi. Od 2017. godine Diktat ima međunarodni karakter.

Ove godine Diktat se organizuje u 150 država širom svijeta na više od 10 000 lokacija. Centar Ruskog geografskog društva u Srbiji, u saradnji sa partnerima, realizuje Diktat na pet lokacija – četiri u Srbiji i jednoj u Republici Srpskoj.

Učesnici Diktata mogu biti svi zainteresovani bez obzira na državljanstvo, starosnu, polnu, obrazovnu, društvenu, religijsku i drugu pripadnost.

Diktat se radi anonimno, a sastoji se od zadataka različitog stepena složenosti i obuhvata provjeru opšteg geografskog znanja i informisanosti. Vrijeme za rješavanje zadataka je 45 minuta. Ukupno trajanje Diktata, uključujući instrukcije učesnicima, je 60 minuta.

Više informacija možete naći na sljedećem sajtu http://dictant.rgo.ru