Стручни рад
UDC: 338.48
DOWNLOAD .pdf


Cилвана Ђурашевић

 

Сажетак: Туризам има значајне утицаје на туристичку дестинацију. Овај рад има задатак да упореди и стави у контраст алтернативне методологије расположиве за процену утицаја туризма. Туризам може бити једна од алтернатива развоја дестинације, а понекад и једина могућност. Стога је изузетно важно упоредити користи и трошкове које туризам доноси, са одговарајућим вредностима алтернативне инвестиције. Добијени резултати представљају веома важан инпут за планирање, као и за политику доношења одлука. Међутим, различите методологије доносе различите резултате, различите технике имају своје предности и недостатке. Зато је често, зависно од потребе неопходно комбиновати методологије да би се постигла максимална корист и минимални трошкови, са економског аспекта, социо-културолошког и развоја средине. У литератури постоји велики број методологија за процену утицаја, а у сврху овог рада анализираћемо „cost-benefit“ и методологију „мултипликатора“. Биће поменуте и неке методе које се најчешће користе као допуна или у комбинацији са базичним методологијама.
Кључне ријечи: турист, утицаји туризма, угоститељ, планирање туризма, капацитет, методологија.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Ђурашевић, C. (2005). Компарација алтернативних методологија за процену утицаја туризма. Herald, 10, 163‒172.