Криосфера обухвата све дијелове Земље које чини вода у чврстом агрегатном стању, укључујући ледене покриваче, леднике (глечере), сњежни покривач, пермафрост и морски лед.

Од 1957. године ледници (глечери) у Европи изгубили су и до 30 метара леда.

Између 1992. и 2018. године, Гренландски и Антарктички ледени покривачи изгубили су преко 6520 гигатона (1 гигатона = 1 000 000 000 тона) леда, што је узроковало пораст глобалног нивоа мора за више од 18 милиметара.

На Арктику се морски покривач леда знатно смањио од 1979. године, док на Антарктику не постоји јасан тренд.

Извор: Copernicus