Kriosfera obuhvata sve dijelove Zemlje koje čini voda u čvrstom agregatnom stanju, uključujući ledene pokrivače, lednike (glečere), snježni pokrivač, permafrost i morski led.

Od 1957. godine lednici (glečeri) u Evropi izgubili su i do 30 metara leda.

Između 1992. i 2018. godine, Grenlandski i Antarktički ledeni pokrivači izgubili su preko 6520 gigatona (1 gigatona = 1 000 000 000 tona) leda, što je uzrokovalo porast globalnog nivoa mora za više od 18 milimetara.

Na Arktiku se morski pokrivač leda znatno smanjio od 1979. godine, dok na Antarktiku ne postoji jasan trend.

Izvor:Copernicus