Овогодишња тема „Wetlands and Water“ наглашава значај влажних станишта као извора слатке воде и подстиче акције за њихово обнављање и заустављање њиховог губитка.

Кампања 2021. наглашава допринос влажних подручја количини и квалитету слатке воде на нашој планети. Суочени смо са растућом кризом доступности слатке воде која пријети човјечанству и нашој планети. Користимо више слатке воде него што природа може да надокнади, а уништавамо екосистем о коме вода и сав живот највише зависе ‒ Wetlands.Међународни дан заштите мочвара (енгл. World Wetlands Day) обиљежава се 2. фебруара на дан када је 1971. године у иранском граду Рамсар потписана Конвенција о мочварама од међународног значаја, нарочито као станишта птица мочварица (Рамсарска конвенција).

Извор: https://www.worldwetlandsday.org/home