Ovogodišnja tema „Wetlands and Water“ naglašava značaj vlažnih staništa kao izvora slatke vode i podstiče akcije za njihovo obnavljanje i zaustavljanje njihovog gubitka.

Kampanja 2021. naglašava doprinos vlažnih područja količini i kvalitetu slatke vode na našoj planeti. Suočeni smo sa rastućom krizom dostupnosti slatke vode koja prijeti čovječanstvu i našoj planeti. Koristimo više slatke vode nego što priroda može da nadoknadi, a uništavamo ekosistem o kome voda i sav život najviše zavise ‒ Wetlands.Međunarodni dan zaštite močvara (engl. World Wetlands Day) obilježava se 2. februara na dan kada je 1971. godine u iranskom gradu Ramsar potpisana Konvencija o močvarama od međunarodnogznačaja, naročito kao staništa ptica močvarica (Ramsarska konvencija).

Izvor: https://www.worldwetlandsday.org/home