UDC: 911.37(497.15 REPUBLIKA SRPSKA)
DOWNLOAD .pdf


Mира Живковић-Мандић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: У овом раду дата су нека обиљежја насеља Републике Српске, њихове густине, функционалности и улоге коју имају у развоју припадајућег геопростора. Истовремено, извршен je осврт на њихово мјесто и значај у пријератној Босни и Херцеговини, те се указује на процесе даљег могућег развоја и њихов однос са већим центрима у БиХ и ближем окружењу.
Кључне ријечи: насеобинска мрежа, хијерархија и функције насеља, нодус, урбанизација, дерурализација.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Живковић-Мандић, М. (2000). Нека обиљежја насеља Републике Српске. Herald, 5, 147‒155.