UDC: 338.48(497.6 Република Српска)
DOWNLOAD .pdf


Горан Јовић
Филозофски факултет, Српско Сарајево

 

Сажетак: У раду се анализирају неки аспекти у туризму Републике Српске. У првом плану налазе се бањски и планински туризам, али повољни услови постоје и за развој манифестационог, ловног, руралног и транзитног туризма.
Кључне ријечи: туризам, туристички потенцијали, Република Српска.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Јовић, Г. (2003). Неки аспекти туризма Републике Српске. Herald, 8, 43‒49.