Географско друштво Републике Српске и Студијски програм географија Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци имају добру сарадњу са географима Руске Федерације, посебно са Асоцијацијом руских друштвених географа АРГО са којом је 2013. године  склопљен споразум о научној сарадњи.

Од тада одржано је више научних конференција о регионалним развојним процесима, геополитичкој, социоекономској, демографској и другој проблематици, од којих неке у заједничкој организацији. Узајамне посјете и објављивање радова у научним часописима у Руској Федерацији и Републици Српској доприносе унапређењу научне сарадње, али и бољем упознавању развојних проблема у обе земље. Научна сарадња са колегама из Руске Федерације наставља се успостављањем односа са Уралским државним универзитетом из Јекатеринбурга.

Директор школе за државну управу и предузетништво Уралског федералног универзитета у Јекатеринбургу Алексеј Константинович Клујев и руководилац Уреда за развој међународне сарадње Евгенија Сабурова посјетили су у септембру 2023. године Универзитет у Бањој Луци. Том приликом са колегама на Природно-математичком факултету разговарано је о потенцијалним могућностима сарадње.

На иницијативу А. К. Клујева  26. јануара 2024- године одржан је руско-српски научни семинар на тему „Демографска политика у Русији, Србији, Републици Српској и Црној Гори – изазови и перспективе“. Овај догађај у онлајн формату организовали су Висока школа за државну управу и предузетништво Института за економију и менаџмент Уралског федералног универзитета у Јекатеринбургу, Центар за руске студије Факултета политичких наука у Београду и Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци.

Семинару су присуствовали представници Универзитета у Бањој Луци, проф. др Ранка Перић Ромић (Факултет политичких наука), проф. др Мира Мандић и др Александар Мајић (Природно-математички факултет);  представник Института за политичке студије Београд, др Нада Радушки;  представник Универзитета у Новом Саду, проф. др Срђан Шљукић; представник Републичког завода за статистику у Београду, Драгана Радуловић; представник Филозофског факултета Универзитета Црне Горе у Никшићу, проф. др Мирослав Додеровић; представник Тулског Државног Универзитета, др Милан Стојановић и Уралског Федералног Универзитета, професор  Ана Петровна Багирова и професор Оксана Михајловна Шубат.

Научни семинар има за циљ јачање сарадње руских и српских научника, размјену искустава кроз  научно аргументовану дискусију о актуелним проблемима и изазовима савременог друштва. Бројни проблеми демографског развоја, депопулације и миграција карактертишу наше земље те је демографска проблематика стављена у фокус. Покретање српско-руског научног семинара резултат је заједничких настојања да се међусобним повезивањем научника славенског свијета  инердисциплинарно истражују развојни проблеми, измјењују искуства и траже адекватна рјешења.

Договорено је да се централна тема овог семинара  задржи и у наредним онлајн сусретима; дакле, демографска проблематика третирана с аспекта више наука и из разних углова, истраживање и упоређивање регионалних социјалних и демографских политика који подразумијевају омладинске и образовне политике, територијални развој, јавне управе и интеракције између различитих нивоа власти и заједнице и њихову рефлекцију на демографски развој.

Научни семинар водили су директор Школе за државну управу и предузетништво Алексеј Констатинович Кљујев са Уралског федералног универзитета и  проф. др Синиша Атлагић испред Центра за руске студије Факултета политичких наука у Београду.

Изложени реферати биће објављени у научном часопису Српска политичка мисао.

Сљедећи семинар планиран је за крај фебруара, а семинар ће водити проф. др Ранка Перић Ромић и Ана Петровна Багирова.