Geografsko društvo Republike Srpske i Studijski program geografija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imaju dobru saradnju sa geografima Ruske Federacije, posebno sa Asocijacijom ruskih društvenih geografa ARGO sa kojom je 2013. godine  sklopljen sporazum o naučnoj saradnji.

Od tada održano je više naučnih konferencija o regionalnim razvojnim procesima, geopolitičkoj, socioekonomskoj, demografskoj i drugoj problematici, od kojih neke u zajedničkoj organizaciji. Uzajamne posjete i objavljivanje radova u naučnim časopisima u Ruskoj Federaciji i Republici Srpskoj doprinose unapređenju naučne saradnje, ali i boljem upoznavanju razvojnih problema u obe zemlje. Naučna saradnja sa kolegama iz Ruske Federacije nastavlja se uspostavljanjem odnosa sa Uralskim državnim univerzitetom iz Jekaterinburga.

Direktor škole za državnu upravu i preduzetništvo Uralskog federalnog univerziteta u Jekaterinburgu Aleksej Konstantinovič Klujev i rukovodilac Ureda za razvoj međunarodne saradnje Evgenija Saburova posjetili su u septembru 2023. godine Univerzitet u Banjoj Luci. Tom prilikom sa kolegama na Prirodno-matematičkom fakultetu razgovarano je o potencijalnim mogućnostima saradnje.

Na inicijativu A. K. Klujeva  26. januara 2024- godine održan je rusko-srpski naučni seminar na temu „Demografska politika u Rusiji, Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori – izazovi i perspektive“. Ovaj događaj u onlajn formatu organizovali su Visoka škola za državnu upravu i preduzetništvo Instituta za ekonomiju i menadžment Uralskog federalnog univerziteta u Jekaterinburgu, Centar za ruske studije Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Seminaru su prisustvovali predstavnici Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Ranka Perić Romić (Fakultet političkih nauka), prof. dr Mira Mandić i dr Aleksandar Majić (Prirodno-matematički fakultet);  predstavnik Instituta za političke studije Beograd, dr Nada Raduški;  predstavnik Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Srđan Šljukić; predstavnik Republičkog zavoda za statistiku u Beogradu, Dragana Radulović; predstavnik Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Nikšiću, prof. dr Miroslav Doderović; predstavnik Tulskog Državnog Univerziteta, dr Milan Stojanović i Uralskog Federalnog Univerziteta, profesor  Ana Petrovna Bagirova i profesor Oksana Mihajlovna Šubat.

Naučni seminar ima za cilj jačanje saradnje ruskih i srpskih naučnika, razmjenu iskustava kroz  naučno argumentovanu diskusiju o aktuelnim problemima i izazovima savremenog društva. Brojni problemi demografskog razvoja, depopulacije i migracija karaktertišu naše zemlje te je demografska problematika stavljena u fokus. Pokretanje srpsko-ruskog naučnog seminara rezultat je zajedničkih nastojanja da se međusobnim povezivanjem naučnika slavenskog svijeta  inerdisciplinarno istražuju razvojni problemi, izmjenjuju iskustva i traže adekvatna rješenja.

Dogovoreno je da se centralna tema ovog seminara  zadrži i u narednim onlajn susretima; dakle, demografska problematika tretirana s aspekta više nauka i iz raznih uglova, istraživanje i upoređivanje regionalnih socijalnih i demografskih politika koji podrazumijevaju omladinske i obrazovne politike, teritorijalni razvoj, javne uprave i interakcije između različitih nivoa vlasti i zajednice i njihovu reflekciju na demografski razvoj.

Naučni seminar vodili su direktor Škole za državnu upravu i preduzetništvo Aleksej Konstatinovič Kljujev sa Uralskog federalnog univerziteta i  prof. dr Siniša Atlagić ispred Centra za ruske studije Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Izloženi referati biće objavljeni u naučnom časopisu Srpska politička misao.

Sljedeći seminar planiran je za kraj februara, a seminar će voditi prof. dr Ranka Perić Romić i Ana Petrovna Bagirova.