Прегледни научни рад
UDC: 327:911.3(497.11)
DOWNLOAD .pdf


Mирко Грчић
Географски факултет, Београд

 

Сажетак: Размотрена je проблематика геополитичког положаја Србије у контексту Цвијићеве теорије центар-периферија и неких новијих разматрања.
Кључне ријечи: географија, геополитика, Балкан, Србија, теорија центар-периферија.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Грчић, M. (2000). Перцепција геополитичког положаја Србије између митова и реалности. Herald, 5, 71‒81.