UDC: 325.254(497.11)
DOWNLOAD .pdf


Нада Радушки
Центар за демографска истраживања, Институт друштвених наука, Београд

 

Сажетак: Последњи попис избеглица и ратом угрожених лица који је спроведен у Републици Србији јуна 2001. године показао је, у односу на претходни попис (1996.) одређене промене у броју, структурама, положају и плановима за будућност избјегличке популације. Подаци јасно показују да се у Србији и даље налази велики број избјеглица (око 450 хиљада) чији је материјални, статусни и имовински положај изузетно тежак, а решавање овог питања сложено и споро. Мада генерално постоје три решења овог питања (репатријација, реинтеграција и одлазак у треће земље), већина избеглица жели да се трајно настани на подручју Србије, док је велики број избеглица и после толико година избеглиштва неодлучан у погледу својих будућих планова, што показује да су њихове одлуке у тесној корелацији са политичким решењима и предузетим мерама.
Кључне речи: избеглице, репатријација, реинтеграција, попис, Србија.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Радушки, Н. (2001). Попис избеглица у Србији 2001. године ‒ стање и перспективе. Herald, 6, 115‒121.