UDC: 325.254(497.11)
DOWNLOAD .pdf


Nada Raduški
Centar za demografska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd

 

Sažetak: Poslednji popis izbeglica i ratom ugroženih lica koji je sproveden u Republici Srbiji juna 2001. godine pokazao je, u odnosu na prethodni popis (1996.) određene promene u broju, strukturama, položaju i planovima za budućnost izbjegličke populacije. Podaci jasno pokazuju da se u Srbiji i dalje nalazi veliki broj izbjeglica (oko 450 hiljada) čiji je materijalni, statusni i imovinski položaj izuzetno težak, a rešavanje ovog pitanja složeno i sporo. Mada generalno postoje tri rešenja ovog pitanja (repatrijacija, reintegracija i odlazak u treće zemlje), većina izbeglica želi da se trajno nastani na području Srbije, dok je veliki broj izbeglica i posle toliko godina izbeglištva neodlučan u pogledu svojih budućih planova, što pokazuje da su njihove odluke u tesnoj korelaciji sa političkim rešenjima i preduzetim merama.
Ključne reči: izbeglice, repatrijacija, reintegracija, popis, Srbija.


CITIRAJTE (Cite this article):
Raduški, N. (2001). Popis izbeglica u Srbiji 2001. godine ‒ stanje i perspektive. Herald, 6, 115‒121.