UDC: 711.4:504.03
DOWNLOAD .pdf


Мира Живковић-Мандић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: У раду су поменути неки проблеми који су произашли из наглог развоја градова у XX вијеку, као посљедица индустријализације и њиховог утицаја на квалитет животне средине.
Кључне ријечи: индустријализација, урбанизација, плански развој, животна средина, екологија.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Живковић-Мандић, М. (2001). Развој градова и њихов утицај на животну средину. Herald, 6, 133‒141.