Оригинални научни рад
UDC: 338.48
DOWNLOAD .pdf


Marina Novelli
College of fond, tourism, crative studies, University of Birmingem, Birmingem

 

Сажетак: Овим радом дефинишу се основне карактеристике и туристички потенцијали руралних подручја на основу којих се изводе закључци о могућностима развоја сеоског туризма као алтернативног облика туристичке привреде.
Кључне ријечи: туризам, село, руралност, агротуризам, развој, слободно вријеме, алтернативни туризам.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Novelli, M. (2001). Рурална подручја ‒ нови простор за слободно вријеме. Herald, 6, 67‒79.