Originalni naučni rad
UDC: 338.48
DOWNLOAD .pdf


Marina Novelli
College of fond, tourism, crative studies, University of Birmingem, Birmingem

 

Sažetak: Ovim radom definišu se osnovne karakteristike i turistički potencijali ruralnih područja na osnovu kojih se izvode zaključci o mogućnostima razvoja seoskog turizma kao alternativnog oblika turističke privrede.
Ključne riječi: turizam, selo, ruralnost, agroturizam, razvoj, slobodno vrijeme, alternativni turizam.


CITIRAJTE (Cite this article):
Novelli, M. (2001). Ruralna područja ‒ novi prostor za slobodno vrijeme. Herald, 6, 67‒79.