При рангирању највиших градова на свијету, узети су у обзир урбани центри са популацијом од милион и више становника, са надморском висином вишом 1.000 метара.