Ове године славимо 35 година Бечке конвенције и 35 година глобалне заштите озонског омотача.