Ove godine slavimo 35 godina Bečke konvencije i 35 godina globalne zaštite ozonskog omotača.