Prema podacima NASA, od 2002. godine Grenland godišnje gubi 280 gigatona leda, a Antarktik u prosjeku 147 gigatona godišnje.

Izvor: NASA

Izvor: NASA

Uticaj topljenja ledenog pkrivača na Grenlandu i Antarktiku na Svjetski okean dobro je dokumentovan. Ipak, najveći doprinos porastu nivoa mora u 20. vijeku dalo je topljenje ledenih kapa i lednika smještenih u sedam drugih regiona: Aljaska, Kanadski arktički arhipelag, Južne Ande, visokoplaninska područja Azije, Ruski Arktik, Island i norveški arhipelag Svalbard. Topljenje leda u ovih sedam regiona doprinijelo je sa ukupno 13 mm globalnom porastu nivoa mora između 2002. i 2019. godine, a stopa porasta se povećala sa 0,7 mm godišnje u 2002. godini na 0,9 mm godišnje u 2019. godini.

Studija objavljena u časopisu Nature pokazuje da su lednici u svijetu doprinijeli su sa 27 ± 22 mm globalnom porastu nivoa mora od 1961. do 2016. godine što čini 25‒30 % ukupnog osmotrenog porasta nivoa mora. Pogledajte kartu koja prikazuje doprinos pojedinih regionalnih lednika porastu nivoa mora od 1961. do 2016. godine.

Postojeće stope gubitaka lednika ukazuju na to da bi oni skoro mogli nestati u nekim planinskim predjelima tokom ovog vijeka, a svakako će i dalje doprinositi porastu nivoa mora i nakon 2100. godine.

Porast nivoa mora uzrokovan je prvenstveno sa dva faktora koja se odnose na globalno zagrijavanje: dodatna voda iz topljenja ledenog pokrivača i lednika i širenje morske vode dok se zagrijava.

Satelitski podaci pokazuju da se nivo Svjetskog mora od 1993. godine do danas povećao za 3,3 milimetra godišnje.

Izvor: NASA

Iako je porast nivoa mora teško „vidjeti“ gledanjem u okean, njegovi efekti vrlo su stvarni. Pogledajte video koji ilustruje neke od osnovnih posljedica porasta nivoa mora.

 

https://climate.nasa.gov/vital-signs/ice-sheets/?fbclid=IwAR0eugF51iB647tv5wiSuIGdJjkB26NF7Ld-53hiKnale7yiGquIDQWYIus

https://climate.nasa.gov/news/2989/ice-melt-linked-to-accelerated-regional-freshwater-depletion/?fbclid=IwAR3Q-sSEPoB5_pafDxkjGJ_72FPWcAT6yWRi0FJQnONZZQXUxnEIWK3XNew

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1071-0#citeas

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1071-0/figures/1?fbclid=IwAR1U3DVFceums6zi7HTpfM2Uu69FEbRjEPriduYV7J7u2hUE8UgxU4R2XE0

https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/?fbclid=IwAR011CrGXhs-2qmm27HOdNrtcj0GsMPo2DZD9Qpbbboap4xPyoZZb-VgHHs

https://www.facebook.com/NASAClimateChange/videos/202394267394749/