Загађење Свјетског океана пластичним отпадом глобални је проблем који угрожава мора и океане, биодиверзитет, људско здравље и економске активности попут туризма, рибарства и поморске пловидбе и транспорта.

Пластика представља приближно 80 % отпада у мору, а резултат је људских активности на копну и у мору.

Отприлике 5.25 билиона пластичних честица плута површином океана. Њихова тежина износи око 269 000 тона, са концентрацијом до 64 милиона честица по квадратном километру у Средоземном мору.

Процјене показују да сваке године од 8 до 15 милиона тона пластичног отпада доспијева у Свјетски океан.

Процјењује се да је укупно 86 милиона тона пластичног отпада завршило у мору; од тога у водама на отвореном мору 34 милиона тона, дуж обалне линије и на морском дну 29 милиона тона, а у водама приобалних мора 23 милиона тона.

Више детаља о загађењу Свјетског океана пластичним отпадом прочитајте у извјештају

„Guidelines for the Monitoring and Assessment of Plastic Litter in the Ocean“ доступном на

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30009/plasLit.pdf?sequence=1&isAllowed=y