Zagađenje Svjetskog okeana plastičnim otpadom globalni je problem koji ugrožava mora i okeane, biodiverzitet, ljudsko zdravlje i ekonomske aktivnosti poput turizma, ribarstva i pomorske plovidbe i transporta.

Plastika predstavlja približno 80 % otpada u moru, a rezultat je ljudskih aktivnosti na kopnu i u moru.

Otprilike 5.25 biliona plastičnih čestica pluta površinom okeana. Njihova težina iznosi oko 269 000 tona, sa koncentracijom do 64 miliona čestica po kvadratnom kilometru u Sredozemnom moru.

Procjene pokazuju da svake godine od 8 do 15 miliona tona plastičnog otpada dospijeva u Svjetski okean.

Procjenjuje se da je ukupno 86 miliona tona plastičnog otpada završilo u moru; od toga u vodama na otvorenom moru 34 miliona tona, duž obalne linije i na morskom dnu 29 miliona tona, a u vodama priobalnih mora 23 miliona tona.

Više detalja o zagađenju Svjetskog okeana plastičnim otpadom pročitajte u izvještaju

„Guidelines for the Monitoring and Assessment of Plastic Litter in the Ocean“ dostupnom na

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30009/plasLit.pdf?sequence=1&isAllowed=y