Specijalni rezervat prirode „Stari Begej-Carska bara“

no comment

U međurečju Tise i Begeja, svega 15-ak km jugozapadno od grada Zrenjanina, kome teritorijalno pripada, nalazi se Specijalni rezervat prirode „Stari Begej–Carska bara“, jedinstveni splet bara, močvara, mrtvaja, tršćaka, te livadskih, slatinskih, stepskih, pašnjačkih i šumskih staništa.

View Full Post